Oferta

Nasza oferta

Kompletne stacje tankowania gazem ziemnym.

Naprawa kompresorów CNG znaczących marek.

Doradztwo techniczne w zakresie doboru urządzeń i pojazdów.

Urządzenia LNG

Sterowanie i automatyzacja tankowania (system jednego przycisku).

Wynajem okresowy: a) stacji b) systemów dokowania c) zbiorników

Cykliczne dostawy gazu CNG/LNG

Zbiorniki buforowe na sprężony gaz ziemny do 300 bar.