Bauer CNG MFS 150-13-2

Bauer CNG MFS 150-13-2

  • Ciśnienie zasilania od 0,02 bar 0,38 bar gazu
  • Wydatek sprężonego gazu od 34 m3/h do 44m3/h /godzinę przy MAX ciśnieniu 3000 bar
  • Zapotrzebowanie energetyczne od 13kw do 16 kw
  • Pobór energii elektrycznej przy sprężaniu do 220 bar 15 kw/h
  • Wymiary stacji to: wysokość 210 centymetrów, szerokość 180cemtymertów, długość 240centymetrów
  • Waga stacji to 4,5 tony obudowa betonowa , bardzo dobrze wyciszona mogąca pracować w bliskości budynków mieszkalnych