MAZOWSZE/0123/19-00

Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym

„Konkurs Ścieżka dla Mazowsza/2019”:

Umowa o dofinansowanie projektu: NR:MAZOWSZE/0123/19-00 zawarta w dniu 27 listopada 2019r. pomiędzy: Gaslux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 35 jako Lidera Konsorcjum oraz Konsorcjantem – Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, z siedzibą w Warszawie (00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, realizującymi wspólnie na podstawie umowy jako konsorcjum: Projekt „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym”, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a,
Tytuł Projektu: „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych, ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” .
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do dystrybucji sterownika instalacji do siników wysokoprężnych mieszanką oleju napędowego (ON) i gazu ziemnego (CNG). Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa, a przez to jego kosztów, poprzez wykorzystanie mieszaniny ON i CNG. Opracowane rozwiązanie pozwoli na redukcję kosztów prowadzenia działalności transportowej oraz zmniejszenia płat drogowych dla ciągników siodłowych zasilanych paliwem alternatywnym (CNG). Instalacja ON/CNG pozwoli również na zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin (cząstek stałych i tlenków azotu).
Instalacja pozwoli na zachowanie w eksploatacji taboru, który przestał/przestanie spełniać europejskie normy środowiskowe.
Celem pośrednim jest opracowanie mobilnego stanowiska diagnostycznego, które będzie wykorzystywane podczas montażu instalacji ON/CNG. Umożliwi ona szybką diagnostykę modernizowanego pojazdu, sprawdzenie stanu silnika oraz weryfikację poprawności pracy zamontowanej instalacji ON/CNG w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych, w siedzibie zamawiającego instalację. Mobilność stacji umożliwi przeprowadzenie prac montażowych i serwisowych w bazie klienta, co eliminuje konieczność wysyłania taboru w określony punkt Polski.
Wysokość kosztu Projektu:
  • wydatki ogółem: 19 484 349,26 zł.
  • wysokość kosztów kwalifikowanych: 19 484 349,26 zł.
  • wysokość dofinansowania: 14 442 733,08 zł.

 


Dostawy

Dostawa silników testowych wysokoprężnych wraz z osprzętem – szt. 4

Zarządzenie 05/03/2020

Pobierz

Zarządzenie 03/03/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 01/03/2020

Pobierz

Zapytanie ofertowe 01/03/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1 do SIWZ

Pobierz


Dostawa elementów do instalacji sprężonego gazu ziemnego CNG w wykonaniu EX związanej z modernizacją istniejącego stanowiska diagnostyczno-dynamometrycznego do badań instalacji gazu sprężonego CNG w układzie zasilania silnika testowego wysokoprężnego z zapłonem samoczynnym – reduktor – szt. 2 i ogrzewacza – szt.2

Zarządzenie 06/03/2020

Pobierz

Zarządzenie 04/03/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 02/03/2020

Pobierz

Zapytanie ofertowe 02/03/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1 do SIWZ

Pobierz

Załącznik 2 do SIWZ

Pobierz

Załącznik 3 do SIWZ

Pobierz

Załącznik 4 do SIWZ

Pobierz


Dostawa materiałów i urządzeń na potrzeby modernizacja stanowiska diagnostyczno-dynamometrycznego do badań instalacji ON/CNG wraz z montażem instalacji w istniejącym budynku

Zarządzenie 02/06/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 01/06/2020

Pobierz

Zapytanie ofertowe 01/06/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz


Dostawa platformy montażowej, elementów do zabudowy oraz aparatury i wyposażenia mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometrycznej – elementów mechanicznych

Zarządzenie 06/08/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 01/08/2020

Pobierz

Zapytanie 01/08/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz


Dostawa aparatury i wyposażenia mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometrycznej – elementów elektronicznych, elektrycznych oraz gazowych

Zarządzenie 07/08/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 02/08/2020

Pobierz

Zapytanie 02/08/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz


Dostawa elementów elektronicznych i elektrycznych do wykonania instalacji ON/CNG z niezbędnym osprzętem

Zarządzenie 08/08/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 03/08/2020

Pobierz

Zapytanie 03/08/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz


Dostawa elementów mechanicznych i gazowych do wykonania instalacji ON/CNG z niezbędnym osprzętem

Zarządzenie 09/08/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 04/08/2020

Pobierz

Zapytanie 04/08/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz


Dostawa ciągnika siodłowego do zamontowania instalacji ON/CNG

Zarządzenie 10/08/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 05/08/2020

Pobierz

Zapytanie 05/08/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz

Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego stanowiska w istniejącym budynku do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego (sprężony gaz ziemny CNG)

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 01/02/2020

Pobierz

Zapytanie ofertowe 01/02/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1 do SIWZ

Pobierz

Załącznik 2 do SIWZ

Pobierz

Załącznik 3 do SIWZ

Pobierz

Załącznik 4 do SIWZ

Pobierz


Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ON/CNG

Zarządzenie 03/05/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 01/04/2020

Pobierz

Zapytanie ofertowe 01/04/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz


Opracowanie oprogramowania do sterownika instalacji ON/CNG

Zarządzenie 04/05/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 02/04/2020

Pobierz

Zapytanie ofertowe 02/04/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz


Opracowanie dokumentacji projektowej mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometrycznej

Zarządzenie 03/06/20

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 01/05/2020

Pobierz

Zapytanie ofertowe 01/05/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz


Opracowanie oprogramowania dla mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometryczne

Zarządzenie 04/06/2020

Pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy

Pobierz

Zarządzenie 02/05/2020

Pobierz

Zapytanie ofertowe 02/05/2020

Pobierz

SIWZ

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz